keskiviikko 2. marraskuuta 2011

Perustuloa vai ansiosidonnaista? Väärä kysymys."Ay-jyrä" Esa Suominen kolumnoi Vihreän Langan blogissaan perustulosta, ja siitä, miksi ammattiyhdistysväki ei innostu konseptista. Minusta Suomisen argumentit olivat laimeita, ja vastaankin siihen tässä:

Väite 1: "perustulo on suunniteltu maailmaan, jossa silputtu työ on kannatettava ilmiö"

Vastaus: Pikemminkin perustulo on suunniteltu maailmaan, jossa silpputyö on realiteetti. Minusta silpputyössä ei ole an sich mitään pahaa, kunhan kukaan ei putoa täysin tulottomaan tilanteeseen. Tämä on kuitenkin nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ominaisuus, mihin palataan jäljempänä.

Väite 2: "Suurin osa sellaisesta silpputyöstä, jota perustulo todennäköisesti tuottaisi työmarkkinoille, ei ohjautuisikaan välttämättä luovaan taiteiluun, vaan hyvinkin suorittaviin tehtäviin esimerkiksi palvelusektorille"

Vastaus: Suominen ei perustele väitettä millään. Jo nykytilanteessa on "aiheetonta" silpputyötä tarjolla ihan tuotannollisissa töissä, ja tämä on vain paluuta vanhaan: menneinä vuosikymmeninä ennen nykyisenlaista työttömyysturvaa oli heittojätkiä ja sekatyömiehiä, jotka työllistyivät mihinkä milloinkin. Nykypäivänä tämä voisi tarkoittaa ideaalitilanteessa (perustulo) sitä, että voisi tarttua hyvinkin lyhyisiin sijaisuuksiin, tuurauksiin ja muihin töihin ilman, että menettää oikeuden sosiaaliturvaan – mikä on tehokkaasti karenssien ja ansiosidonnaisten kannustinloukkujen ehkäisemää tänä päivänä – ja mahdollistaa todellinen tilkkutäkkityöskentely tekemällä osan ajasta aivot-nollille-duunia esim. kassalla ja osan ajasta hyvinkin ajattelua vaativaa luovaa työtä silloin kuin inspaa. Mikä ettei, että samaan syssyyn hankkisi vaikka vielä yhden satunnaisesti työllistävän palkkatyön lisää.

Suominen väittää myös, että osa-aikaiset työntekijät olisivat häviäjiä, koska mahdollisuudet saada täydet tunnit katoaisivat. Erikoinen väite siinä, että käsittääkseni osa-aikaiset ovat osa-aikaisia enimmäkseen omasta tahdostaan. Itsekin opiskelijana voisin hyvinkin tehdä osa-aikaduunia aina silloin kun luennoista on väljempää, enkä ehtisi todellakaan tehdä täyttä 37,5 h työviikkoa (kokeiltu on, ei toiminut, olin vielä kaksi viikkoa yliaikaakin työskenneltyäni kymmeniä työtunteja miinuksella).

Lopuksi Suominen vielä laukoo arvolatauksen, implikoimalla vain kokopäivätyön olevan "kunnon työpaikka", jonka saaminen vaikuttaa olevan hänestä ainoa tavoiteltava tyyli työskennellä.

Lisäksi haluaisin vielä todeta, että ihmisten luonteet ja aspiraatiot ovat erilaisia: toiset hakevat työsuhteeltaan taloudellista turvaa ja säännöllisiä rutiineja, mutta toiset arvostavat enemmän työn mielekkyyttä, tehden intohimojensa perässä mielellään lyhyitä projekteja, vaikka välillä olisikin työttömyysjaksoja – tietysti kunhan ne eivät romuta henkilökohtaista taloutta.

Väite 3: "Perustulomaailmassa työnantajan mahdollisuus teettää työtä elämiseen riittämättömällä palkalla helpottuisi ja vastuu työntekijöiden taloudellisesta turvallisuudesta siirtyisi entistä enemmän valtiolle."
Vastaus: Kiitos SAK:n meillä on yhdistymis- ja lakko-oikeus, ja yleissitovien työsopimusehtojen ansiosta nälkäpalkalla työn teettäminen on Suomessa useimmilla aloilla äärimmäisen vaikeaa. Prekariaatin tyypillisillä työaloilla tosin on nykypäivän työläisen riistämistä, apurahatutkijan tai friikun asema ei ole taloudellisen turvan kannalta kadehdittava. Suomisen väite, että firma voisi laskea palkkoja, jolloin valtio nostaisi perustuloa on outo, koska ei maailma toimi niin.

Väite 4: "Ay-liikkeen kannattama ansiosidonnainen sosiaaliturvamalli on työhön kannustava nimenomaan siitä näkökulmasta, että työhön osallistuminen parantaa myös sosiaaliturvan tasoa."

Vastaus: niin –– oltuasi töissä, ansaittuasi hyvää palkkaa saat lopulta fudua tehtaan muuttaessa Kiinaan, seurauksena työttömänä saat varsin messevää ansiosidonnaista (keskimäärin 1070 €/kk, mistä opiskelijat eivät edes uneksi) ne kuukaudet, mitkä sitä tulee. Ei siinä mitään: tulkoon vain, kokopäiväisistä ansiotöistä työttömäksi jäävällä on asiat hyvin. Mutta nykymuotoiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan perustuvaan sosiaaliturvaan liittyy paljon erilaisia kannusteloukkuja, aukkoja, byrokratiaa ja ehtoja, että minä en edes ole perillä kaikista niistä (tavallaan onneksi; kirjoittakaa hyviä esimerkkejä kommenttilaatikkoon), joista merkittävä osa liittyy juurikin silpputöitä syystä tai toisesta tekevien ja yrittäjien sosiaaliturvaan.

Omakohtainen kokemukseni sosiaaliturvan aukoista on viime vuoden kesältä, jolloin sivarini loppui heinäkuun alussa. Olin tehnyt virheen ja ilmoittautunut poissaolevaksi opiskelijaksi yliopistoon, vaikka olisi pitänyt ilmoittaa jollain toisella teknis-juridisella tavalla skippaavansa lukuvuoden 2009–10, jotta olisi ollut oikeutettu mihinkään tukiin heinäkuussa 2010, jolloin olin työvoimaviranomaisen mielestä opiskelija, vaikka en ollut oikeutettu opintotukeen poissaoloni takia. Paha vain, että tätä mahdollisuutta ei ollut Tampereen yliopiston ilmoittautumislomakkeessa. Koska samalla puolisollani oli tilillä pari tonnia käteistä rahaa, toimeentuloakaan ei saanut vaan piti nöyryyttävästi elää puolison lompakon kautta. (Tällä hetkellä tilanteeni on samanlainen, kesäkuusta asti en ole ollut oikeutettu mihinkään sosiaaliturvaan johtuen opintopisteissä laskettuna menestymättömyydestäni viime lukuvuoden opinnoissa, joka on sinänsä enimmäkseen omaa syytäni, mutta kukaan ei voi väittää, ettenkö olisi kontribuoinut yhteiskuntaan jollain muulla tavalla lisäarvoa tuottaen, siten ollen moraalisesti oikeutettu saamaan perustuloa, jos sellainen olisi olemassa).

Väite 5:
"Köyhyysasteet ovat matalimmat niissä maissa, joissa sosiaaliturva perustuu ansioturvaan ja perusturvaan. Puhtaasta perustulosta tällainen elementti puuttuu. Onkin oletettavaa, että perustulo jäisi joko tasoltaan matalaksi ja siten syventäisi köyhyyttä, tai sitten korkeana kävisi kestämättömäksi julkiselle taloudelle."

Vastaus: Puhdasta perustuloa ei ole missään päin maailmaa vielä käytössä. Olisiko pikemminkin niin, että köyhyysasteet ovat matalimmat niissä maissa, joissa ylipäätään on sosiaaliturva? Kuulostaisi loogisemmalta. Vihreä perustulomalli olisi julkiselle taloudelle ceteris paribus kustannusneutraali, ja olisi suuruusluokkaa 500 € / kk, taulukossa 440 € / kk, jonka päälle olisi ansaittavissa työtuloja, mutta myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että ansiosidonnaista saavan kannalta mikään ei muuttuisi.

Väite 6: "On oletettavaa, että yhteiskunnallinen enemmistö on valmiimpi hyväksymään korkeamman sosiaaliturvan tason tilanteessa, jossa kyseessä on lähtökohtaisesti väliaikainen asiaintila ja terve, työkykyinen aikuinen ansaitsee toimeentulonsa työmarkkinoille osallistumalla silloin kuin hänellä on siihen mahdollisuus. Tilanne, jossa sosiaaliturvan taso ei enää riippuisi omasta aktiivisuudesta, voisi lietsoa kovenevia asenteita sen varassa eläviä kohtaan. Tästä kärsisivät eniten pysyvästi etuuksia tarvitsevat."

Vastaus: Malli on kuitenkin siinä määrin erilainen kuin nykyinen sosiaaliturva, että kuten lapsilisä, perustulo olisi universaali tulonsiirto, jota saisivat kaikki, ja jota todennäköisesti kaikki tarvitsisivat jossain vaiheessa elämäänsä, vähintään opiskelijana. Myös nykyistä toimeentulotukea on mahdollisuus nostaa terveenä lusmuna, eikä sitä silti haluta laskea. Ja toimeentulotukeen liittyy vielä se aspekti, että sen varassa olevan ei varsinkaan kannata ottaa satunnaista työtä vastaan, koska sen marginaaliveroprosentti on lähellä sataa prosenttia.

Väite 7: "Ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta keskeisin työttömyyden aiheuttaja on työpaikkojen puute sekä laajalle levinnyt työkyvyttömyys. Työpaikkojen syntymisen kannalta oleellista on luoda otollisia edellytyksiä elinkeinotoiminnalle, sosiaaliturvamuutokset kun tuskin ovat tehokkaita uusien työpaikkojen luojia."

Vastaus: Perustulo on erilainen. Nimenomaan perustulo antaa taloudellisen turvaverkon perustaa elinkeinotoimintaa, koska se tuo sosiaaliturvan myös yksityisen elinkeinonharjoittajan, freelancerin ja muiden epätyypillisten työläisten saavutettavaksi.

Väite 8: "Pitkäaikaistyöttömien ja työkyvyttömien ongelmat taas pohjautuvat usein puutteelliseen elämänhallintaan, vanhentuneeseen osaamiseen tai päihdeongelmiin. Näitä ongelmia voidaan ratkoa kehittämällä palveluita, ei jakamalla vastikkeetonta rahaa."
Vastaus: Pitkäaikaistyöttömät ovat jo nyt keskimäärin toimeentulotuen asiakkaita, joille jaetaan rahaa ainoana vastikkeena ajallaan toimitettu pumaska papereita, joita joku sosiaalityöntekijä pyörittelee virastossa. Sen sijaan, että laitetaan toimeentulotuen asiakkaiksi joutuvat tekemään helposti tuntien haalimisen vaativaa tukihakemusten skrivaamista, voisi sen ajan käyttää tuottavamminkin, esimerkiksi konseptoimalla jotain uutta ja innovatiivista, kuten allekirjoittanut, tai edes lähettämällä työhakemuksia.

Väite 9: "Työväenliikkeen tulevaisuuden utopioihin tulee tuskin koskaan kuulumaan vapaus työstä. Sen sijaan vapaus työssä on monella tapaa tärkeä tavoite. Tähän puitteeseen mahtuvat niin tavoitteet kohtuullisista työajoista, turvatusta toimeentulosta, riittävästä elpymisestä ja kehittymisestä, luovuuden sallivista ja monipuolisista työtehtävistä ja – paikoista, joista voi löytää myös älyllistä haastetta, omien tavoitteiden saavuttamisesta; mistä tahansa, joka samalla yhdistyy vastuuseen muista ihmisistä ja koko yhteiskunnasta."
Vastaus: Minusta utopia vapaudesta työn tekemisen pakosta on kannatettava, tavoitevuotena vaikka 2100. Olen pienen ikäni lukenut Valerian-sarjakuvia ja katsonut Star Trek-elokuvia, joissa eletään utopiassa, jossa työssä käydään vapaaehtoisesti työn tuoman tyydytyksen takia, eli kuin harrastuksissa, joista maksetaan palkkaa. Automaatio ja teknologia on näissä utopioissa tuonut riittävän elintason, jotta tyhjäntoimittajuus ei luo minkäänlaista uhkaa bruttoihmiskunnantuotteelle.

Tähän liittyy vapaus työssä: kaikki Suomisen kannattamat tavoitteet ovat erittäin hyvin saavutettavissa siirryttäessä perustuloon, jossa työntekijän autonomia suhteessa työnantajaan ja viranomaisiin kasvaa.Noin yhteenvetona väitän, että tässä puhutaan eri asioista: SAK/SDP-väki on huolissaan lähinnä säännöllisessä palkkatyössä olevien ansiosidonnaisesta sosiaaliturvasta, kun mm. Vihreät ovat huolissaan myös muissa elämäntilanteissa olevien toimeentulosta. Näen, että tässä on arvolataus: demari/ay-väen mielestä vain palkkatyö on arvostettava tapa elää, kun taas meikäläiset ajattelevat moniarvoisemmin niin, että myös paperilla työtön ja omasta halustaan tai pakosta satunnaisesti töitä tekevä voi kontribuoida yhteiskuntaa yhtä arvokkaasti kuin palkkatyöläinen.

Näen tässä myös ajatusmaailman, että "muilla ei ole väliä, kunhan meidän saavutettuja etujamme ei viedä". Ikävä nähdä, että työväenliikkeen tärkein taustavoima SAK on nykyään hyvinmenestyvien, keskiluokkaisten duunarien edunvalvontajärjestö, joka ei enää pidä vähempiosaisten puolta, vaan ainoastaan jäsenistönsä etua. Ikävä sikälikin, että todellisuudessa ansiosidonnaisiin ei kosketa, mutta pahasti jälkeenjäänyt perusturva korjattaisiin sellaiseksi, että sen varassa elävätkin pääsisivät elämän syrjään kiinni ilman lannistavaa paperisotaa työvoima- ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

torstai 6. lokakuuta 2011

Visionääri on poissa

Steve Jobs oli mies, joka muutti maailman ajattelullaan, joka oli enemmänkin kuin laatikon ulkopuolella. Pitkälti hänen ansiostaan käytämme nykyään tietokoneita, jotka eivät ole kryptisiä ja rumia konttorikoneita vaan kauniita, intuitiivisia laitteita, joita käytämme sujuvasti myös viihteen kuluttamiseen.

Jobs ei ollut pelkästään teknofriikki, hän oli myös tarkka perfektionisti. Häntä ennen ainoastaan Seymour Crayn supertietokoneet olivat huolellista designiä – Jobs mm. katseli tietokoneiden muotokieltä visioidessaan parkkipaikalla saksalaisia ja italialaisia merkkiautoja, joista inspiraatiota haettiin. 1998 julkistetun iMacin muotoja ja värejä alettiin apinoida yleisesti vuosituhanteen vaihteessa, ja 2000-luvun Apple-tuotteet ovat kuin 1960-luvun länsisaksalaista minimalismia, toimivaa designia. Jobs näki designin aivan oikein toimivien tuotteiden suunnitteluna, ei pelkästään estetiikkana.

Steve Jobs ei toki tuonut Apple-tietokonetta jokaiseen huusholliin, mutta hän keksi 1970-luvun puolivälissä ystävänsä Steve Wozniakin kanssa alkaa myydä kotitietokoneita ihmisille – myös muille kuin asianharrastajille (nörteille/hakkereille) ja bisnesmiehille. Apple II:n julkistamisen jälkeen alkoi ensimmäinen kotimikrobuumi.

1984 Jobs julkisti ensimmäisen kaupallisesti menestyneen tietokoneen, jossa oli hiiri ja typografisesti kaunis graafinen käyttöliittymä. Koneen nimi oli Macintosh. Nykytietokoneet ovat ensimmäisen Macin henkisiä perillisiä käyttöliittymäfilosofialtaan.

1990-luvun alussa hänen teknisesti vallankumouksillisilla NeXT-tietokoneillaan luotiin WWW ja Quake.

2001 Jobs esitteli maailmalle iPodin – se ei suinkaan ollut maailman ensimmäinen MP3-soitin, mutta vasta iPod ja sen kanssa naimisissa ollut iTunes-verkkokauppa mullistivat musiikkibisneksen ja syöksivät CD-levyn pois yli 10 vuotta kestäneestä valta-asemastaan.

2007 Steve Jobs leikkasi älypuhelimesta näppäimistön irti ja korvasi sen isommalla näytöllä, jossa oli mukana ensimmäinen kännykässä ollut monikosketusnäyttö ja taustalla vakaa, 21. vuosisadan Maceista tuttu OSX:n BSD-ydin. Laite oli samaa aikaan puhelin, internet-kommunikaattori ja suurinäyttöinen video-iPod.

2010 iPhone sai isoksi sisarekseen iPadin, joka oli menestys vain, koska tablettitietokone ajateltiin uudestaan. Kankea kynäohjaus sai unohtua, tilalle tulivat luontevat sormet monikosketusnäytön avulla.

Sen, mitä Gene Roddenberry visioi, sen Steve Jobs ennemmin tai myöhemmin toteutti. 2300-luvun sijaan tulevaisuuden tietotekniikka on täällä tänään. Harmi, ettei Jobs itse pääse näkemään, mihin hänen perintönsä alan vie.

maanantai 28. maaliskuuta 2011

Päiväunelmointi kunniaan!

Hesarin verkkosivuilla on hyvä kirjoitus keskittymiskyvystä ja siitä, kuinka paikkaan mieluisaan harhailevat mietteet sohvalla tai sängyllä lojuen voivat näennäisestä laiskuudesta huolimatta luoda jotain aivan uutta.

Olen huomannut tämän itsekin: jos heittäydyn kesken päivän makaamaan sängylle tekemättä mitään, tulee ennemmin tai myöhemmin joko uni tai inspiraatio.

Kirjoitan tätä itse läppäri sylissä TTY:n kirjastossa sohvalla löhöten ja ajattelin piakkoin ruveta kelaileen.

torstai 10. maaliskuuta 2011

Eklektisiä kausiherkkuja toisaalla

Syksyllä kirjoittamani vierailupostaus julkaistiin Jokiksessa. Lue tästä! Pihlajanmarjavinkin toteutuminen toki edellyttää syksyä.

PS: Lisää kirjoituksia tänne tulee heti, kun saan aikaiseksi.

torstai 25. marraskuuta 2010

Suomalaisille tehtävää

Hei taas lukijat, olen palannut laatikon ulkopuolelle pitkän kirjoitustauon jälkeen.

Alun perin minun piti kirjoittaa jostain ihan muusta, mutta julkaisivat sitten maatyöryhmän komiteanmietintönä loppuraportin, joka pikaisesti sisällysluetteloa silmäiltyäni oikein fiksulta. Kerrankin näyttää siltä, että on oikeasti tsiigattu sen lootan ulkopuolelle, eikä toistettu zombina samaa munkkilatinaa jostain innovaatioista, uusista Nokioista, bio- ja ympäristötekniikasta ja muusta hohhoijaasta vaan ikään kuin asetuttu ulkopuolisin silmin katselemaan ja löytämään maamme oikeat huippujutut.

Mökki talvella 4
Pääkaupunkimme talvimaisemaa. MieTo ry.

Erityisesti kannattaa katsoa proggiksen interaktiivinen Flash-sivu, joka on varsin innostava, inspiroiva ja heittää pallon Sinulle ja muille 5,2 miljoonalle suomalaiselle: pidä Suomi Suomena ja itsesi rehellisesti suomalaisena.

On hyvä välillä muistuttaa meikäläisiä, että ainaisesta purnauksesta huolimatta meillä on oikeasti aivan huipputason koulutus päiväkodista aina yliopistotasolle saakka (jota ei saa pilata millään lukukausimaksu-pelleilyllä!), maailman puhtaimmat ja runsaat makean veden varannot, läjä erilaisia superruokia omasta takaa (mm. mustikka ja nokkonen) sekä kulttuurisia erityispiirteitä: talkooperinteet, omat juhlamme sekä erityisesti se maaginen hiljaisuus, jonka voi aistia kärjistetyimmillään julkisissa kulkuvälineissä aamuisin.

Helsingin metrossa.
Helsingin metrossa. © Grubi.
Sijaintimme ja eklektinen kulttuurimme idän ja lännen välissä tuo meille jänniä erityispiirteitä, kuten kykymme sumplia vaikeitakin riitoja (UKK, Ahtisaari, Haavisto; ETYK, Namibia/Jugoslavia, Darfur). Tätä työryhmä haluaa korostaa, mikä on oikeasti aika tärkeä juttu. Äärimmäisen hienoa, mutta ehdottoman oikeutettua olisi, jos jokin arvostettu kansainvälinen kansainvälisen politiikan, rauhanturvaamisen tai vastaavan instituutti muuttaisi Helsinkiin tai muualle Suomeen. Eräs Herra väläytti Qaikussa jopa, että YK:n päämaja pitäisi siirtää Kalasatamaan. Näitä lisää!

Suomalaisille tehtävää

Hei taas lukijat, olen palannut laatikon ulkopuolelle pitkän kirjoitustauon jälkeen.

Alun perin minun piti kirjoittaa jostain ihan muusta, mutta julkaisivat sitten maatyöryhmän komiteanmietintönä loppuraportin, joka pikaisesti sisällysluetteloa silmäiltyäni oikein fiksulta. Kerrankin näyttää siltä, että on oikeasti tsiigattu sen lootan ulkopuolelle, eikä toistettu zombina samaa munkkilatinaa jostain innovaatioista, uusista Nokioista, bio- ja ympäristötekniikasta ja muusta hohhoijaasta vaan ikään kuin asetuttu ulkopuolisin silmin katselemaan ja löytämään maamme oikeat huippujutut.

Mökki talvella 4
Pääkaupunkimme talvimaisemaa

Erityisesti kannattaa katsoa proggiksen interaktiivinen Flash-sivu, joka on varsin innostava, inspiroiva ja heittää pallon Sinulle ja muille 5,2 miljoonalle suomalaiselle: pidä Suomi Suomena ja itsesi rehellisesti suomalaisena.

On hyvä välillä muistuttaa meikäläisiä, että ainaisesta purnauksesta huolimatta meillä on oikeasti aivan huipputason koulutus päiväkodista aina yliopistotasolle saakka (jota ei saa pilata millään lukukausimaksu-pelleilyllä!), maailman puhtaimmat ja runsaat makean veden varannot, läjä erilaisia superruokia omasta takaa (mm. mustikka ja nokkonen) sekä kulttuurisia erityispiirteitä: talkooperinteet, omat juhlamme sekä erityisesti se maaginen hiljaisuus, jonka voi aistia kärjistetyimmillään julkisissa kulkuvälineissä aamuisin.

Helsingin metrossa.
Helsingin metrossa.
Sijaintimme ja eklektinen kulttuurimme idän ja lännen välissä tuo meille jänniä erityispiirteitä, kuten kykymme sumplia vaikeitakin riitoja (UKK, Ahtisaari, Haavisto; ETYK, Namibia/Jugoslavia, Darfur). Tätä työryhmä haluaa korostaa, mikä on oikeasti aika tärkeä juttu. Äärimmäisen hienoa, mutta ehdottoman oikeutettua olisi, jos jokin arvostettu kansainvälinen kansainvälisen politiikan, rauhanturvaamisen tai vastaavan instituutti muuttaisi Helsinkiin tai muualle Suomeen. Eräs Herra väläytti Qaikussa jopa, että YK:n päämaja pitäisi siirtää Kalasatamaan. Näitä lisää!

maanantai 1. marraskuuta 2010

Pieleen menneitä ennustuksia

Joskus omat ennakkoluulot, -käsitykset ja ennustukset saattavat mennä tosi pahasti pieleen. Vaikka elämme 2010-luvulla, me emme aja lentävillä autoilla, emme soita videopuhelinkioskeista emmekä pukeudu kaikkialla kireisiin jumppatrikoisiin.Tulevaisuuden olkkari kirjasta Future Cities: Homes and Living into the 21st Century (1979)


Historiassa tällaisia pieleen menneitä väittämiä ovat olleet mm. Lordi Kelvinin "Ilmaa painavammat lentokoneet ovat mahdottomia" (1895), IBM:n pääjohtaja Thomas Watsonin kuuluisa "Maailmassa on markkinoita ehkä viidelle tietokoneelle" (1943), "Ydinkäyttöiset pölynimurit lienevät todellisuutta 10 vuodessa" (Yhdysvaltain boileri- ja lämpöpatteri-instituutin johtaja Robert Ferry, 1955) Variety-lehden käsitys rock'n'roll-ilmiöstä 1955 "Se menee kesäkuuhun mennessä ohi" sekä Microsoftin pääjohtajan Bill Gatesin lausumaksi väitetty "640 kilotavun keskusmuistin pitäisi riittää kaikille" vuodelta 1981.

Huomaamme, että monet näistä ennustuksista ovat saattaneet olla omana aikanaan täysin valideja ja uskottavia, mutta muuttuneet vain hetkessä naurettaviksi.

En ole itsekään välttynyt omaksumasta vääriä ennakkokäsityksiä, -luuloja ja ennustamasta asioita pieleen. Näitä ovat olleet, kronologisessa järjestyksessä:

"Possessiivisuffiksi on tarpeeton, jos samassa yhteydessä käytetään pronominia"

Okei, ihan noilla sanoilla en tietenkään osannut ennakkokäsitystäni pukea sanoiksi ala-asteella, mutta about ekasta neljänteen (n. 1995-97) olin tuota mieltä.

"Linux yleistyy kotitietokoneissa viimeistään parin vuoden päästä".


Tämä ei ole yli kymmenen vuoden odottelunkaan jälkeen toteutunut. Jostain syystä Linux ei vieläkään ole kuin hyvin marginaalisen, pääasiassa nörteistä ja opensource-aktivisteista koostuvan porukan käyttämä käyttöjärjestelmä. Kännyköihin nyt on toki levinnyt Android, joka pohjautuu Linuxiin.

"Windows XP on buginen ja ruma, jatkan Win2000:n käyttämistä odotellen Longhornia."


Oikeastihan en hankkinut XP:tä 2000-luvun alkuvuosina siksi, koska XP oli aiempia versioita vaikeampi warestaa. Lopulta sain kaverilta XP Pron ja siihen "corporate cd-key":n, ja käytin luvatta pari vuotta XP:tä ennen kuin sain aidon version. Longhornista tuli Windows Vista, johon en siirtynyt oikeasti sen takia, koska siitä ei ole mitään iloa XP:hen verrattuna. Se on ehkä näyttävä, mutta bloatattu – mulla on XP:ssäkin klassinen teema päällä. Win7 alkaa olla sitä, mitä Longhornilta odotettiin.


"Macintoshit on rumia, kaiken kanssa epäyhteensopivia kuriositeetteja, Apple menee kohta konkurssiin kun Commodorekin meni."

Näin ajattelin vielä 2000-luvun alussa yläasteella, vaikka iMac ja OSX olivat tulleet markkinoille. Kokemukseni Maceista rajoittui ennen Berliinin muurin kaatumista (1989) kuolleen pappani vanhaan kottaraisenpönttö-Maciin, jossa oli noin 10" mustavalkonäyttö ja yksinäppäiminen hiiri sekä yhden kaverini isän 90-lukulaiseen MacOS 8-Maciin – ajalta, jolloin Steve Jobs ei ollut Applella. Mehän kaikki tiedämme, että nykyään Mac on jopa yhteensopivampi kuin PC: Macintoshiin saa asennettua Windowsin vaivatta, mutta MacOS on puolimahdoton saada PC-koneeseen!

"Mikä tää YouTube on, Google Videos on parempi"

Näin ajattelin joskus 2005-06, ja näinhän se olikin aluksi. En vieläkään tajua, mikä sai halvan ja sekavan näköisen YouTuben yleistymään selkeän minimalistisen Google Videosin ohi, mutta kai se oli se sosiaalinen media, kommentit ja "Saatat pitää myös..."-palkki. Nykyään YouTube on käytännössä ainoa yleisesti käytetty videonjakopalvelu ja Google Videos on enää hakukone, jota kautta saa myös YouTube-videoita.

"Facebook, taasko joku uus yhteisöpalvelu. Tää villitys menee salee ohi parissa kuukaudessa, kun tulee taas joku uusi, onhan näitä nähty. IRC-Galleria on sitä paitsi parempi: siellä on isommat kuvat eikä ole pakkorekisteröintiä siihen, että näkee toisen profiilin."

Ajatelmani lokakuussa 2007, kun muutaman Facebook-kutsun jälkeen satoi jatkuvalla syötöllä mediassa uutisia Facebookista, Web 2.0:sta ja sosiaalisesta mediasta. Pettymykseni olikin suuri, kun veikkaukseni meni pieleen ja FB jäi kasvu-uralle, ja Galtsu käytännössä tyhjeni ikäisistäni. Minulla ei ylpeyssyistä vieläkään ole FB-profiilia, mutta faniyhteisö "kun 100 tulee täyteen, Sakari Kestinen liittyy Facebookiin" on olemassa, samoin julkinen page. Edelleenkin kritisoin sitä, että profiilia ei saa julkiseksi, toisin kuin Twitteriä tai IRC-Galleriaa (jälkimmäisessä toki kommentit ovat ei-jäseniltä piilossa).

Mitä tästä opimme?

sunnuntai 31. lokakuuta 2010

Postilaisten kultainen keljutus

Sillä uhallakin, että tämä blogi on alkuperäisistä suunnitelmistani huolimatta menossa poliittiseksi spedeilyksi:Nyt on siis käynnissä Posti- ja logistiikka-alan unionin masinoimat työtaistelut. Täytyy sanoa, että entisenä iteljooninakin sympatiani ovat Itella Oyj:n ja valtio-omistajan puolella: ensinnäkin postiliikenne on ollut kilpailulle avattuna jo vuodesta 1994 ja toisekseen tämä uusi, liberaalimpi direktiivi on EU:n asettama, johon ei hirveästi Suomen eduskunnalla saati Itella Oyj:llä ole sananvaltaa.

Toki Suomen eduskunta voi asettaa direktiiviä kovempia palvelutasovaatimuksia, joten sikäli olen PAU:nkin puolella. Mutta minusta tuntuu, että niin EU, Eduskunta, PAU kuin Liikenne- ja viestintäministeriökin ajattelevat tiukasti laatikon sisäpuolelle, eivätkä kurkkaa muille aloille löytääkseen analogioita, joita voisi soveltaa myös postipuolella.

Väite, että posti olisi "luonnollinen monopoli" on pakko todeta ainakin taajama-alueilla myytiksi; haja-asutusalueillahan jo lähikaupan pito on "luonnollinen monopoli", mutta etenkin asutuskeskuksissa on paljon erilaisia palvelutarpeita, joihin yksi postiyritys ei voi vastata. Toki toimipaikkaverkko on jo lähellä luonnolista monopolia, tai ainakaan ei ole järkeä ylläpitää päällekkäistä postitoimistojen verkkoa.


PAU:n jäsenlehti Reitti kyseli eduskuntaryhmien puhiksilta kysymyksiä, joihin haluan itsekin asiaa jonkin verran seuranneena vastata.

1. Kilpailun lisääntyessä Itella menettää kannattavimpia markkinoitaan, eikä se pysty enää välttämättä rahoittamaan tulorahoituksella haja-asutusalueiden postipalveluita. Kuinka haja-asutusalueiden postitoiminnan rahoitus tulisi mielestänne turvata?


Mielestäni tarvitaan jokin postivero, joka kannetaan jokaisesta postilähetyksestä ja rahastoidaan, josta se sitten käytetään haja-asutusalueiden postitoiminnan järjestämiseen ostopalveluna.


2. Lakiehdotus mahdollistaa postikilpailun avaamisen halukkaille toimijoille ilman laatuvaateita. Tulisiko mielestänne myös yleispalveluvelvoitteen haltija Itellan kilpailijoille asettaa uudessa postilaissa laatu-, hinta ja saatavuusvaateita?

Itellan ei pidä olla lähtökohtaisesti "yleispalveluvelvoitteen haltija" vaan yleispalvelu pitäisi kilpailuttaa konsessiomenettelyn kautta, eli esim. seutu- tai maakunnittain katsotaan, kuka palveluntarjoaja hoitaa jakelun edullisimmin, tietyt kriteerit täyttäen.

Postialallakin voitaisiin siirtyä tilaaja–tuottaja-malliin, jossa olisi erityinen valtion Postilaitos, joka niinkuin wanhoina hyvinä aikoina järjestää postitoimen (yleispalvelun tariffeista voi päättää Valtioneuvosto), mutta tällä kertaa varsinaisen postipalvelun (jakelu, kuljetus lajittelu jne.) hankinta ulkoistettaisiin ja sitä voisi hoitaa ex-PTL:n perillinen Itella tai kuka tahansa kilpailutuksissa voittaisi.

Tällöin Itella voisi rauhassa olla kilpailemassa "kermankuorijoiden" kanssa, kun sen ei tarvitsisi kantaa huolta haja-asutusalueiden tappioista.3. Yleispalveluvelvoite on lakiehdotuksessa aiempaa matalampi. Tulisiko mielestänne esim. ensimmäisen luokan kirje yleispalvelutuotteena korvata ns. kahden yön yli 02-kirjeellä ja pidättekö tarkoituksenmukaisena postitoimipaikkojen vähentämisen ja vanhusten erityispalvelujen ikärajan laskemisen?

Ei tulisi, ellei samalla pikakirjeen hintaa määrätä merkittävästi nykyistä halvemmaksi. Yön yli-palvelu on ainoa tapa, millä kirje voi olla nykypäivän hektisessä maailmassa kilpailukykyinen viestintämuoto. Tai – toki "saman vuorokauden aikana"-kirje olisi vielä kilpailukykyisempi. Postitoimipaikkojen määrää tulisi pikemminkin kasvattaa innovaatioilla (mm. operaattorineutraalisuus!), joista kirjoitan myöhemmin.
4. Valtionyhtiö Itella on merkittävä työllistäjä maassamme. Tulisiko mielestänne postilain uudistamisessa myös työllisyyskysymykset ottaa huomioon? Kuinka se tulisi postilakia säädettäessä tehdä?

Voidaanhan niitä käsitellä. Mutta lähtökohtana se ei voi olla: muutenhan meillä olisi vieläkin tsaarinaikainen Postilaitos, jossa suunnilleen joka kortteliin oli oma postipoika.

torstai 21. lokakuuta 2010

Mielipiteeni eräästä täydennysrakennuskohteesta

Tampereen Tesomalla tuli vireille hanke rakentaa uusi massiivinen liikekeskus. Sitten tuli vireille rakentaa liikekeskusta vastapäätä valtavasti palveluasumista kerrostaloihin. Eipä siinä mitään, mutta suunnitelmien mukaan vasta parikymppinen, luonnon kanssa symbioosissa elävä kirjastotalo purettaisiin, mitä en vain voi hyväksyä, ja moni muukin näköjään on samaa mieltä.

Tesoman kirjasto, lähde: http://www.perhosefekti.fi/uusiblogi.html

Tässä kaupungin kirjaamoon tänään lähettämäni kirje, joka edustaa blogini filosofiaa:

maanantai 11. lokakuuta 2010

Opintoputkitutkinto

No niin, nyt on vierähtänyt kaksi viikkoa edellisestä blogipostista – ironisesti hirvittävän kiireen takia. Olen pari viikkoa juossut ympäri Tamperetta ja pari kertaa Helsingissäkin asioita hoitamassa. Sain töitä erään verkkokaupan kuvausten kirjoittajana ja syyslomien jälkeen alkaa näillä näkymin tutkintooni kuuluva harjoittelu kaupungin joukkoliikenneyksikössä – todennäköisesti työpäivän ollessa yliopistoluentoja lukuunottamatta ysist viiteen! Lukemattomien lehtien ja avaamattomien kirjeiden kasa on suorastaan hirvittävä.

Tämänpäiväisen kirjoituksen aiheena on kulkureittien luova valinta. Sivusin taannoin parkouria, ja sen filosofian soveltaminen tavalliseen arkiliikkumiseen on minusta piristävää. Miksi kulkisin aina samaa pitkästyttävää reittiä paikasta A paikkaan B, kun sen voi kulkea joko tavanomaisia reittejä viivasuoremmin tai kokonaan katetussa tilassa?
Opintoputki
Tampereen yliopiston Opintoputki (C) cemreKäytän kuvassa näkyvää opintoputkea oikeastaan melkein jokaisena yliopistopäivänä. Putki on oikeasti tosi epäkäytännöllinen: ensin pitää kiivetä taustalla näkyvässä Pinnissä vitoseen ja kulkea sitten putki toiseen päähän, jossa on pakollinen hissimatka kakkoskerrokseen. En tiedä, korotetaanko vanhaa päätaloa noilta kohdin koskaan, jolloin opintoputken käyttö kasvaisi, mutta toistaiseksi ainakin tunnun olevan putken ainoa käyttäjä.

Kuljen putkessa, koska se on jännää. Putken ikkunoista avautuu aivan mahtavat, urbaanit maisemat Viinikan puutaloesikaupunkiin ja Pinninkatua pitkin Tullin ja Tammelan kaupunginosiin. Lisäksi putkea käyttämällä pääsee virittäytymään todelliseen scifi-tunnelmaan: ympäröivä rakennuskanta kampuksella on ihan kuin suoraan scifi-leffasta teräksisine seinineen, lasiportaaleineen ja -siltoineen. Pinni A:n porttiosan teslakäämimäiset teräspylonit ovat myös oleellinen osa scifi-estetiikkaa, eikä 50-luvun arkkitehtuuria edustava Päätalokaan nauhaikkunoineen ole millään lailla antiikkinen.

Kulkemalla katutasossa säästäisin putkeen verrattuna noin minuutin, mutta hei: vuorokaudessa on 1440 minuuttia, yhden scifi-elämyksen karsiminen ei juurikaan säästä aikaa, vaikka olisi mitkä kiireet ja deadlinet. Ulkonaliikkumisen houkuttavuus vähenee lineaarisesti sään mukaan: jos ulkona sataa tai pyryttää, kuljen varmasti sisäkautta: tällöin ei tarvitse kulkea edes garderoobin kautta. Jos ulkona on >20 °C ja poutaa, pysyn varmasti ulkona niin paljon kuin mahdollista. Tällöin luen (tai ainakin yritän lukea) tenttiinkin mieluiten puistossa.

Muutenkin suosin yleensä etenkin talvisin näitä sisätilareittejä. Tampereella on varsin pitkä yhtenäinen katettu kokonaisuus yliopistokampuksen naapurissa sijaitsevilta Tullintorin eteläisiltä ovilta S-Market Pendoliinon kassojen editse Matkakeskustunneliin, jonka toisessa päässä on jo Asema-aukio, eli kaupungin ydinkeskusta. TTY:llä kaikkien talojen välillä pääsee U:n muotoisesti opintoputkia pitkin, ja koska siellä putket ovat pääkerroksessa, niitä myös käytetään. TAYS:n alueella on tunnetusti aivan valtava maanalainen ja kompleksin sisäinen kulkutieverkosto, jossa on myös tavattoman helppoa eksyä. FinnMedi 3:sta on tullut kuljettua muutaman erillisen rakennuksen läpi erittäin monimutkaista reittiä pitkin aina sairaalan kahvilaan ja pääoville – myös rattaiden kanssa. Siitäkin tuli kyllä aika Half–Life-olo, piti melkein tehdä reality check, ollaanko Black Mesassa kun valkotakkia, trukkia ja stevaria näkyy joka paikassa. Sentään missään ei lojunut sorkkarautaa.

Moron tutkija testasikin kerran tämän reitin: Keskustorilta pääsee Koison kauppakäytävän, Kauppahallin ja Sokoksen kautta vain lyhyen Hämeenkadun ylityksen kautta Kapp Ahliin, josta pääsisi teoriassa kellarin kautta Kauppakadun ja Kuninkaankadun risteyksen ali vinottain vastapäätä sijaitsevaan Seppälään. Joskus polvenkorkuisena kuljinkin sieltä, kun sitä kautta pääsi vielä kulkemaan. Seppälän talosta pääsee jatkamaan edelleen Puutarhakadun varteen, ja siitä muutamassa sekunnissa Anttilaan, jonka läpi kuljettuaan on jo Satakunnankadun varressa. Eli neljä korttelinväliä käytännössä kokonaan sisätiloissa!

Helsinki on sisätilaliikkujan unelmakaupunki Suomen oloissa: periaatteessa on kai mahdollista kulkea kolmen metroaseman välinen matka kokonaan sisätiloissa kävellen. Se ainakin on empiiristen kokemusteni perusteella varmaa, että Helsingin asemalta pääsee Asematunnelin kautta Forumiin, josta voi kulkea mutkittelevia reittejä pitkin Kampin keskukseen tai vasemmalle Mannerheimintien, Forumin ja Stockan alapuolisten parkkiluolien ainakin Stockalle asti. Kuulemma parkkihallien läpi voi ajaa autolla Kampin länsipuolelta Lapinrinteen nurkalta sisään ja idässä jostain Hakaniemen sillan läheltä(?) ulos. Mahtava kaupunki urbaaniin löytöretkeilyyn!

Hyvä lukijani, käytätkö sinä koskaan tarkoituksellisesti sisätilareittejä? Vai kuljetko mieluummin suorinta reittiä ulkotiloissa, kylmästä säästä ja huonosta kelistä huolimattakin?